Orkiestra Dęta Okulice, Małopolska, email: orkiestraokulice@interia.pl

Znajdź nas na:

instagram

Orkiestra Dęta Okulice

Historia Orkiestry Dętej Okulice rozpoczyna się w roku 1936. Wówczas grupa młodzieży okulickiej postanowiła założyć orkiestrę dętą, która będzie ubogacać uroczystości religijne i świeckie w parafii i okolicznych miejscowościach. Na realizację swego zamierzenia uzyskali środki finansowe od Kółka Rolniczego, które w Okulicach posiadało swój sklep. Zakupiono za to pierwsze instrumenty. W większości pochodziły one z Fabryki Instrumentów Dętych Franciszka Niewczyka we Lwowie, a zakupione zostały w Przemyślu.

 

Orkiestra nierozerwalnie związana jest z Parafią Okulice

Od początków swojego istnienia orkiestra nierozerwalnie związana jest z Parafią Okulice i znajdującym się tutaj Sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w którym w szczególny sposób czczony jest Cudowny Obraz Matki Boskiej Okulickiej.

8

Pierwszy instruktor

Pierwszym instruktorem i kapelmistrzem orkiestry był wieloletni organista parafii w Okulicach – Paweł Sroga. Dzięki jego zaangażowaniu, prości okuliccy chłopi, uczyli się nut i podstawowych zasad muzyki. Poznawali także technikę gry na wybranych instrumentach. Po ciężko przepracowanych dniach na roli, gromadzili się na kolejnych próbach, które odbywały się w domach prywatnych.

 

Czas II wojny światowej

W okresie II wojny światowej orkiestra przestała muzykować. W obawie przed hitlerowskim okupantem, instrumenty zostały ukryte w domach i stodołach. Po wojnie wydobyto je z ukrycia i orkiestra wznowiła swoją działalność. Z biegiem czasu stała się orkiestrą strażacką przy jednostce OSP w Okulicach. Przez jej szeregi przewinęły się dziesiątki muzyków, początkowo tylko z Okulic, ale później również z pozostałych wiosek parafii.

archiwalne3

Zawieszenie działalności orkiestry

W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia orkiestry różnie toczyły się jej losy przeżywała lata rozkwitu, jak również okresy mniejszej aktywności. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, orkiestra przeżyła poważny kryzys. Część muzyków z racji podeszłego wieku, opuściła jej szeregi. Co więcej, instrumenty były w złym stanie, wymagały gruntownego remontu. Działalność orkiestry została wtedy zawieszona na dwa lata, a instrumenty złożono w remizie OSP.


Nowy proboszcz parafii Okulice - ks. Adam Mardeusz

W 1979 roku do parafii Okulice przyszedł nowy proboszcz – ks. Adam Mardeusz. Dzięki jego staraniom i pomocy finansowej, udało się reaktywować orkiestrę. Za pieniądze parafialne, zakupiono kilka instrumentów, od orkiestry w Królówce. Na okres jednego roku został zatrudniony instruktor – Pan Władysław Nicpoń z Brzeska. Od tego czasu datuje się znaczny rozwój Orkiestry Dętej w Okulicach.

archiwalne12


Poszerzony został skład osobowy orkiestry. W jej szeregi wstąpiło wielu młodych chłopców, którzy rozpoczęli również naukę w Szkole Muzycznej I Stopnia w Bochni. W 1987 roku funkcję kapelmistrza na okres 1 roku objął Władysław Łach z Tarnowa.

Lata osiemdziesiąte

Lata osiemdziesiąte i początek lat dziewięćdziesiątych to szereg występów w historii orkiestry, między innymi podczas uroczystości religijnych, strażackich i dożynkowych, na terenie całej gminy i gmin sąsiednich. Szczególne miejsce zajmowały zawsze uroczystości prymicyjne, których tak wiele w tym okresie przeżywała parafia w Okulicach. Jednak znaczącym mankamentem był brak jednolitego umundurowania orkiestry a próby odbywały się w nieogrzewanej sali remizy OSP. Pomimo tych trudności muzycy nie zrażali się, ćwicząc i doskonaląc swoje umiejętności.

Największy rozwój Orkiestry

scan0015 1

Nowy kapelmistrz Jerzy Ciaćko

Największy rozwój Orkiestry Dętej Okulickiej oraz jej liczne sukcesy datuje się od 1994 roku. Jest to związane z przyjściem do orkiestry kapelmistrza z Grobli – Jerzego Ciaćko.

 

Pracę w Okulicach rozpoczął pod koniec roku, na zasadzie koleżeńskiej pomocy. Jednak początki tej współpracy nie były łatwe. Kapelmistrz musiał krok po kroku wykorzeniać z orkiestry złe nawyki i przyzwyczajenia – a nauczać właściwych. Uczył poszanowania instrumentów muzycznych i dbania o nie. Wpoił potrzebę strojenia instrumentów przed każdym występem, a nawet zwykłą próbą. Potrafił wprowadzić w orkiestrze nowy styl gry, udostępnił wiele nowych utworów i pieśni. Skutki pracy nowego kapelmistrza stały się wkrótce widoczne. Próby orkiestry odbywały się regularnie, znacznie wzrósł jej poziom muzyczny, co zaowocowało coraz większym uznaniem i aplauzem publiczności podczas koncertów.

Wybór zarządu

W 1995 roku na wniosek kapelmistrza, po raz pierwszy w historii orkiestry został wybrany jej Zarząd. Oto jego skład:

  • prezes orkiestry – Krzysztof Dziadowiec,
  • zastępca – Stanisław Ciuruś,
  • sekretarz Andrzej Rachfał,
  • skarbnik – Stanisław Maślak,
  • gospodarz sali – Franciszek Jagiełka.

Jubileuszowy rok 1996

Rok 1996 był dla orkiestry rokiem jubileuszowym. Orkiestra świętowała wówczas 60’lecie swego istnienia. Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się w dniu 3 maja i od tej pory postanowiono, iż będzie on dniem Święta Orkiestry. W tym samym roku orkiestra po raz pierwszy wzięła udział w konkursie orkiestr dętych, który zakończył się jej wielkim sukcesem: 2 czerwca 1996 roku w Tarnowie – na II Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP, mało znana Orkiestra Dęta z Okulic, okazała się najlepsza wśród 10 startujących orkiestr, zdobywając I miejsce i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w wysokości 5 tysięcy złotych.

8


Koniec lat dziewięćdziesiątych oraz początek nowego stulecia, to lata największego rozkwitu orkiestry od czasu jej założenia. Liczebność orkiestry wzrosła do 45 osób. Znacznie podniósł się też jej poziom muzyczny. Orkiestra stała się znana w całym województwie tarnowskim, a później małopolskim, zdobywając czołowe miejsca w przeglądach i konkursach orkiestr dętych. W 1998 roku, podczas ostatniego Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP w Tarnowie, orkiestra z Okulic, kolejny raz zdobyła I miejsce, a tym samym przeszła do historii tego przeglądu, jako orkiestra która 2-krotnie w nim zwyciężyła.

Końcówka lat dziewiędziesiątych

7

Zakończenie współpracy z kapelmistrzem

Pod koniec 1999 roku, z  powodu niemożności pogodzenia ze sobą wszystkich swych obowiązków, współpracę z orkiestrą zakończył kapelmistrz Jerzy Ciaćko.

Nowy kapelmistrz Piotr Seremak

Wtedy funkcji tej podjął się jeden z członków orkiestry – Piotr Seremak. Orkiestra nadal wiele koncertowała, biorąc udział w różnych uroczystościach świeckich i religijnych. W 2001 roku odbywała się Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Orkiestra wzięła w niej udział w czterech parafiach naszej diecezji: Okulicach, Cerekwi, Borzęcinie Dolnym i Odporyszowie. Z tej okazji napisano nuty do pieśni „okulickich” i rozpisano je dla całej orkiestry.

Pierwszy zagraniczny wyjazd

W 2001 roku miał miejsce pierwszy zagraniczny wyjazd orkiestry – do miasta Keżmarok na Słowacji. Orkiestra otrzymała zaproszenie od władz miasta z okazji Międzynarodowych Targów Rzemiosła.

 10


W grudniu 2001 roku odbyło się zebranie założycielskie i orkiestra stała się stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym własny statut, władze i nazwę „Orkiestra Dęta Okulice”. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. We wrześniu 2003 roku doszedł do skutku ponowny wyjazd orkiestry na Słowację. Było to związane z pielgrzymką Ojca Świętego – Jana Pawła II do tego kraju. W czerwcu 2003 roku, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie – orkiestra z Okulic wzięła udział w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Warszawie, do którego zaproszono 30 najlepszych orkiestr OSP w Polsce.

W 2004 roku, w rankingu sporządzonym przez Zarząd Główny Orkiestra Dęta Okulice znalazła się na II miejscu w Małopolsce oraz na XXI miejscu w Polsce – na ok. 2000 orkiestr OSP.

Rok 2005

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Odejście Piotra Seremaka

W miesiącu lutym 2005 roku z pracy z orkiestrą zrezygnował kapelmistrz Piotr Seremak, a jego następcą został Michał Kwiatkowski z Krakowa – student III roku Akademii Muzycznej w Krakowie. Młody kapelmistrz dość szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i orkiestra bez żadnej przerwy mogła kontynuować swe prawie 70’letnie tradycje.

 

W 2005 roku orkiestra po raz pierwszy wyjechała na koncerty do Austrii – na zaproszenie naszego rodaka – ks. Józefa Piwowarskiego, który jest proboszczem dwóch tamtejszych parafii: Neidling i Karlstetten – niedaleko Wiednia. W czasie tego wyjazdu nawiązana została współpraca i wymiana kulturalno – muzyczna z orkiestrą „Die Kremnitztaler” z Neidling, która trwa do dnia dzisiejszego i przynosi wiele zadowolenia obu orkiestrom. Orkiestry odwiedzają się nawzajem i koncertują podczas różnych uroczystości i jubileuszów.

Trasa koncertowa do Anglii

13 1

Rok 2006

W 2006 roku miał miejsce najdłuższy a zarazem najdalszy wyjazd orkiestry poza granice naszego kraju. Był to wyjazd w trasę koncertową do Anglii i Szkocji.

 

Wyjazd doszedł do skutku dzięki zaangażowaniu wielu osób – przyjaciół orkiestry, którzy zorganizowali całą trasę koncertową, łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz byli naszymi przewodnikami i tłumaczami. Pod względem finansowym stało się to możliwe dzięki otrzymaniu na ten cel dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 36.000 zł i wsparcia finansowego od Rady Gminy Rzezawa.

Pierwsze miejsce w Festiwalu Orkiestr Dętych

W 2008 roku orkiestra zdobyła I miejsce w Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu w kategorii orkiestr OSP i jako jeden z laureatów została zaproszona do koncertu „My Małopolanie” w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Koncerty na Węgrzech i Ukrainie

W lipcu 2008 roku orkiestra koncertowała na Węgrzech i Ukrainie (koncert na rynku we Lwowie) – promując gminę Rzezawa i powiat bocheński. W tym samym roku została również zaproszona na dwie bardzo prestiżowe imprezy: Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych w Krynicy oraz Jubileusz 135’lecia Krakowskiej Straży Pożarnej. Rozpoczął się on uroczystym przemarszem i Mszą św. w Bazylice Mariackiej. Główna ceremonia odbyła się na płycie Rynku Głównego w Krakowie – gdzie orkiestra przygotowała oprawę muzyczną.

 

Koniec współpracy Michała Kwiatkowskiego

Pod koniec 2008 roku pracę z orkiestrą zakończył Michał Kwiatkowski, a od marca 2009 roku rozpoczął nowy dyrygent – Waldemar Groń z Łącka, student dyrygentury Krakowskiej Akademii Muzycznej. Mając do dyspozycji wielu utalentowanych i doświadczonych muzyków, potrafił z orkiestry wydobyć jeszcze więcej niż prezentowała dotychczas.

16

 

W latach 2009 – 2010 orkiestra osiągnęła szczyt swej formy – zdobywając kolejne trofea w konkursach i przeglądach.

Zdobycie nagrody Grand Prix festiwalu

W czerwcu 2009 roku wśród 37 orkiestr – uczestników XXXII Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu – Orkiestra Dęta Okulice zdobyła nagrodę Grand Prix Festiwalu.

W sierpniu 2009 roku na zaproszenie Wójta Gminy Ustka, orkiestra wzięła udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rowach k. Ustki. Do przeglądu zgłosiło się 8 orkiestr z całej Polski – w większości z dużych ośrodków miejskich, prezentujących bardzo wysokie umiejętności.W tak doborowym towarzystwie nasza orkiestra zdobyła III miejsce. Podczas przemarszu orkiestrze towarzyszyła grupa cheerleaderek „Batocado” – działająca i współpracująca z orkiestrą przez kilka lat.

11 listopada 2009 roku orkiestra wzięła udział w uroczystym koncercie „Viva Polonia” w Bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, grając akompaniament do pieśni patriotycznych wykonywanych przez najlepsze chóry z okolic Nowego Sącza.

W marcu 2010 roku orkiestra uczestniczyła w nagraniu programu rozrywkowego „Tak to leciało” – emitowanego na antenie TVP2. Na zaproszenie gospodarza programu Macieja Miecznikowskiego, orkiestra wykonała utwór skomponowany przez jednego z uczestników, a zaaranżowany przez kapelmistrza – Waldemara Gronia.

17

Jubileusz 75'lecia orkiestry

W 2011 roku – roku Jubileuszu 75’lecia orkiestry, została nagrana po raz pierwszy w profesjonalny sposób płyta Orkiestry Dętej Okulice, zawierająca różnorodne utwory będące w jej repertuarze. Za studio posłużyła sala koncertowa w budynku parafialnym w Sobolowie, udostępniona nieodpłatnie przez ks. Proboszcza Stanisława Jachyma oraz Zarząd Orkiestry Dętej w Sobolowie.

 

Dnia 1 maja 2011 roku orkiestra świętowała Jubileusz 75’lecia swojego istnienia. Obchody Jubileuszu odbyły się w Centrum Aktywnego Wypoczynku „Balaton” w Borku. Oprócz wielu zaproszonych gości, wzięły w nim udział 4 zaprzyjaźnione orkiestry, koncertując dla licznie zgromadzonej publiczności. Na scenie zaprezentowały się kolejno: Orkiestra Dęta „Jutrzenka” z Książnic Wielkich, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa, Parafialna Orkiestra Dęta z Sobolowa, Orkiestra Dęta Grobla oraz Orkiestra Dęta Okulice.

Rok 2012

Od 2012 roku w orkiestrze rozpoczęła się przysłowiowa zmiana warty. W ciągu 2 lat skład orkiestry zmienił się w 60 procentach. Wiele osób po ukończeniu studiów podjęło pracę poza miejscem zamieszkania lub wyjechało za granicę. Kilka grających dziewczyn zmieniło stan cywilny – podejmując obowiązki rodzinne.

7

Nowy kapelmistrz Mariusz Kurnik

W grudniu 2012 roku zakończył pracę w Okulicach Waldemar Groń, a stanowisko kapelmistrza objął jeden z orkiestrantów – Mariusz Kurnik z Dębiny, absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, oraz absolwent studium Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych w Nowym Sączu.

 

Swe doświadczenie w prowadzeniu orkiestry zdobywał już wcześniej – pełniąc rolę asystenta poprzedniego kapelmistrza. Pracę z orkiestrą rozpoczął w trudnym okresie przebudowy jej składu osobowego, dlatego od początku skoncentrował się na intensywnym szkoleniu młodzieży. Przy orkiestrze zostało utworzone mini kółko muzyczne, gdzie dzieci i młodzież pod kierunkiem kapelmistrza i innych instruktorów mogły uczyć się i podnosić swe umiejętności gry na różnych instrumentach muzycznych. Środki finansowe w szkoleniu młodzieży orkiestra uzyskała od Rady Gminy Rzezawa, prywatnych przedsiębiorców oraz z różnych projektów unijnych.


Działania te przyniosły w ciągu 3 lat oczekiwane skutki. Do składu dołączyło kilkunastu młodych muzyków z terenu Gminy Rzezawa i gmin ościennych którzy prezentują coraz wyższe umiejętności muzyczne. Ma to swe odzwierciedlenie w repertuarze orkiestry. Stał się on różnorodny a zarazem nowocześniejszy, idący z duchem czasu.

Koncerty kolędowe i noworoczne

W ostatnich latach orkiestra kładzie duży nacisk na koncerty kolędowe i noworoczne.

20

Koncerty były grane z towarzyszeniem solistów i chórów parafialnych z Bucza, Szczepanowa i Brzeska – Słotwiny w wielu parafiach na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego, w Nowym Sączu i Nowej Hucie.

 

Cieszyły się one dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności i przyniosły wiele ciepłych słów, pochwał i gromkich braw dla wykonawców. W dniu 8 maja 2016 roku orkiestra przeżywała Jubileusz 80’lecia swego istnienia. Z tej okazji, na placu sanktuaryjnym odbył się Przegląd Orkiestr Dętych, w którym wzięły udział orkiestry: z Grobli, Baczkowa, Neidling i Okulic. W intencji wszystkich muzyków, którzy występowali w szeregach Orkiestry Dętej Okulice od początku jej istnienia aż do czasów obecnych – odprawiona została Msza św., a po jej zakończeniu miała miejsce oficjalna część uroczystości jubileuszowych.

grupowe 2015


W obecnych czasach, aby orkiestra mogła należycie funkcjonować, rozwijać się i podnosić swoje umiejętności, to nie wystarczy tylko zaangażowanie i praca jej muzyków, kapelmistrza i Zarządu. Potrzebna jest również pomoc wielu urzędów, firm oraz ludzi dobrej woli, którzy pomogą zdobyć środki na funkcjonowanie orkiestry na odpowiednim poziomie. Stowarzyszenie – Orkiestra Dęta Okulice, już od kilkunastu lat współpracuje z następującymi jednostkami samorządowymi i instytucjami, uzyskując różnorodną pomoc w jej działalności: Rada Gminy i Urząd Gminy Rzezawa, GCKCziS w Rzezawie, Starostwo Powiatowe w Bochni, Zarząd Powiatu Bocheńskiego, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Główny OSP RP w Warszawie, Zarząd Wojewódzki OSP w Krakowie; Urząd Marszałkowski w Krakowie, Nadwiślańska Grupa Działania „Cenoma”; Gmina i Parafia w Neidling (Austria), Orkiestra „Die Kremnitztaler”; Orkiestra Dęta Grobla, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Baczkowie, Orkiestra Parafialna w Sobolowie, chóry parafialne z Bucza, Brzeska – Słotwiny i Szczepanowa, wiele parafii i jednostek OSP z Województwa Małopolskiego.

 

Oprócz tego orkiestra posiada liczne grono sympatyków, przyjaciół i członków honorowych, powołanych uchwałami Zarządu, którzy pomagają w realizacji wielu zadań i projektów.