Home

XXI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych

 

W niedzielne popołudnie 27 maja 2018 r. nasza orkiestra wzięła udział w XXI Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu. Oprócz naszej orkiestry, w konkursie wzięły udział też orkiestry: Miejska Orkiestra Dęta Miasta Brzeska, Orkiestra Dęta OSP Grobla, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej oraz Strażacka Orkiestra Dęta z Starego Wiśnicza.

Wyniki konkursu:

  • I miejsce – Orkiestra Dęta OSP Grobla,
  • Dwa równorzędne II miejsca: Orkiestra Dęta Okulice, Miejska Orkiestra Dęta Miasta Brzeska.
  • Dwa równorzędne III miejsca: Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej.

Do udziału w Finale 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr „Echo Trombity” w Nowym Sączu w dniach 22-24 czerwca 2018 r. zakwalifikowano:

Orkiestrę Dętą Okulice,
Orkiestrę Dętą Miasta Brzeska,
Strażacką Orkiestrę Dętą ze Starego Wiśnicza,
Strażacką Orkiestrę Dętą z Lipnicy Dolnej.

 

 

www.mok.nw.com.pl

www.youtube.pl